Kwalifikacja wojskowa – FAQ

Kwalifikacja wojskowa – FAQ

Co obejmuje kwalifikacja wojskowa?

Obejmuje czynności mające na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej i ujęcie ich w ewidencji wojskowej.

Aby spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej należy zgłosić się w określonym terminie i miejscu:

 1. przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta)
 2. powiatową komisją lekarską
 3. wojskowym komendantem uzupełnień.

Kto zarządza kwalifikacją wojskową?

Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, natomiast przeprowadzają ją wojewodowie, przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). W tym celu powoływane są powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie.

Kto ma obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej?

Mężczyźni, którzy:

 • kończą w br 19 rok życia;
 • w wieku od 20 do 24 lat, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do obycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się także ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata. Z chwilą stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają oni obowiązkowi czynnej służby wojskowej na zasadach ogólnych.

Kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety (19 – 24 lat) posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo są studentkami lub absolwentami szkół wyższych.

Jak spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej?

Przede wszystkim zgłosić się w określonym terminie przed powiatową komisją lekarską.

Kto wzywa do kwalifikacji wojskowej?

Wojewodowie – za pomocą obwieszczeń (nie później niż na czternaście dni przed jego rozpoczęciem), a także wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – za pomocą wezwań imiennych, które powinny być dostarczone zainteresowanym co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

Brak wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, która nie stawała do poboru, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu określonym w obwieszczeniu.

Jakie dokumenty należy przedstawić przedstawić komisji lekarskiej?

Jeśli zgłaszasz się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawiasz następujące dokumenty:

 • dowód osobisty;
 • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3X4 cm (bez nakrycia głowy);
 • dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki:
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

Musisz pamiętać, że w razie nie zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień – nakłada grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Jakie są kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej i co oznaczają?

 • kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej,
 • kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej (w okresie do 24 miesięcy),
 • kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej
 • kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Jakie czynności są wykonywane podczas kwalifikacji wojskowej?

 • sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • założenie ewidencji wojskowej,
 • wydanie wojskowych dokumentów osobistych,
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy
 • i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 • przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Close